Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Mol
 

GAMW Mol
Guido Gezellestraat 31A
B - 2400 Mol
+32(0)14.313821
amw@gemeentemol.be


Algemene Informatie

www.gemeentemol.be/academie-voor-muziek-woordInfobrochure 2017-2018

www.gemeentemol.be/product/2479/infobrochureInschrijvingen 2017-2018

Je kan je inschrijven op het secretariaat van de muziekacademie, op werkdagen (vanaf vrijdag 25 augustus) tussen 13u en 19u, en op zaterdagen (vanaf 26 augustus) tussen 9u en 12u. Inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2017. De tarieven voor dit schooljaar zijn de volgende:
   Jongeren (-18 jaar) = 73 €
   Jongeren (vermindering) = 47 €
   Volwassenen (18-24 jaar) = 134 €
   Volwassenen (vanaf 25 jaar) = 315 €
   Volwassenen (vermindering) = 134 €
Wanneer je aanmerking komt voor vermindering? Dit kan je bekijken op www.kunstonderwijs.gemeentemol.be 
De betaling gebeurt per bancontact.Huur Accordeon

Het is mogelijk om in de muziekacademie een accordeon te huren. Bij het begin van het schooljaar wordt hiervoor een contract opgemaakt in tweevoud: één exemplaar voor de lener, en één exemplaar voor de ontlener. Na afspraak met de leerkracht kan je een instrument in ontvangst nemen in de 2de week van september. Er zijn slechts enkele accordeons beschikbaar, daarom is het noodzakelijk bij je inschrijving uitdrukkelijk te vermelden dat je een instrument wenst te huren. De volgorde van inschrijving bepaalt de verdeling van de huurinstrumenten. In het schooljaar 2016-2017 bedroeg de huurprijs 50€.Schoolreglement

www.gemeentemol.be/product/523/schoolreglementVerlofregeling 2017-2018

www.gemeentemol.be/academie-voor-muziek-woord